Nabory wniosków

W Programie Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje o dotacje mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy w ramach czterech schematów konkursowych tj.:

Technologie przyjazne środowisku

Technologie poprawiające jakość życia

Innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Natomiast duże, średnie i małe przedsiębiorstwa ubiegać się mogą o dotacje w programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach konkursów na:

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

Budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła